Mức phạt vi phạm giao thông áp dụng từ 1/1/2020

2020-01-06 13:38:21

Mức phạt vi phạm giao thông mới áp dụng từ 1/1/2020. Mức phạt mới cho các lỗi vị phạm vượt quá tốc độ, lỗi nồng độ cồn/lái xe sau khi sử dụng rượu bia, lỗi đi xe ngược chiều, dùng điện thoại...

Từ ngày 1/1/2020 mức phạt cho nhiều lỗi giao thông cơ bản theo nghị định 100/2019/NĐ-CP được áp dụng tăng mức phạt tiền và tăng thời gian tước bằng lái xe khi vi phạm. Trong đó, các lỗi vi phạm giao thông liên quan đến mức nồng độ cồn, lỗi quá tốc độ, lỗi đi lùi trên cao tốc, sử dụng điện thoại khi lái xe được điều chỉnh tăng cao nhất để tăng mức răn đe tài xế vi phạm.

Mức phạt vượt quá tốc độ đối với xe ô tô

- Chạy quá tốc độ từ 05-10km - Mức phạt 800.000 - 01 triệu đồng
- Chạy quá tốc độ từ 10-20km - Mức phạt 03 - 05 triệu đồng (tước Bằng 01 - 03 tháng)
- Chạy quá tốc độ từ 20-35km - Mức phạt 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng)
- Chạy quá tốc độ từ 35km trở lên - Mức phạt 10 - 12 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng)
Mức phạt nồng độ cồn đối với xe ô tô

- Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1L khí thở - Mức phạt 06 - 08 triệu đồng (tước bằng từ 10 - 12 tháng)
- Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1L khí thở - Mức phạt 16 - 18 triệu đồng (tước bằng 16 - 18 tháng)
- Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1L khí thở - Mức phạt 30 - 40 triệu đồng (tước bằng 22 - 24 tháng)
Đi ngược chiều đối với ô tô

- Đi ngược chiều trên đường một chiều - Mức phạt 03 - 05 triệu đồng (tước Bằng 02 - 04 tháng)
- Đi ngược chiều hoặc đi lùi trên cao tốc - Mức phạt 16 - 18 triệu đồng (tước bằng 05 - 07 tháng)
Các lỗi vi phạm khác 

-Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe - Mức phạt 01 - 02 triệu đồng
-Chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy - Mức phạt 800.000 - 01 triệu đồng
-Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe - Mức phạt 800.000 - 01 triệu đồng
-Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường - Mức phạt 200.000 - 400.000 đồng
-Vượt đèn đỏ/đèn vàng - Mức phạt 03 - 05 triệu đồng (tước Bằng 01 - 03 tháng)
-Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT - Mức phạt 03 - 05 triệu đồng (tước Bằng 01 - 03 tháng)
Tổng hợp mức phạt các vi phạm giao thông thường gặp áp dụng từ 1/1/2020

 

Nguồn tham khảo: Group Luật Giao Thông/ NĐCP số 100/2019

Chăm sóc khách hàng
Yêu cầu hỗ trợ
0814792345